اگر شما در مرکز آموزش راهنمایی برای مشکل خود پیدا نکرده اید، می توانید با ارسال یک تیکت و انتخاب دپارتمان مناسب از ما سوال کنید.


 پشتیبانی فنی

تمامی مسائل فنی مربوط به سرویس خود را از طریق این دپارتمان با ما در میان بگذارید

 پشتیبانی فروش

تمامی مسائل مربوط به خرید خدمات، مسائل مالی و سوالات قبل از خرید را از این دپارتمان بپرسید